Tuyển dụng việc làm

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình năm 2013

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình năm 2013
Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được chuyển biến tích cực.

     Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được chuyển biến tích cực.

            Tình hình kinh tế có bước tăng trưởng khá, cao hơn năm 2012 và cao hơn bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm GDP ước đạt 37.188 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2012. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,74%; GDP đầu người ước đạt 26,1 triệu đồng. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao, là một trong các tỉnh tiêu biểu trong cả nước có số thu ngân sách đạt và vượt so với năm cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 10.794,6 tỷ đồng, đạt 151,6% dự toán, tăng 3,4% so với năm trước; trong đó thu nội địa ước đạt 2.858 tỷ đồng, đạt 129,8% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 151,6% dự toán và tăng 7,1% so với năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khá, vượt kế hoạch đề ra.

            Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả trên cả 3 lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì ổn định và có bước tăng trưởng. Các cấp, các ngành tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 8 năm 2012, khôi phục được 6.000 ha cây vụ đông bị thiệt hại, thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc bảo vệ lúa mùa. Năng suất lúa cả năm ước đạt 130,88 tạ/ha, tăng 0,55% so với năm 2012. Sản xuất cây màu vụ xuân, vụ mùa đạt kết quả tốt. Diện tích cây màu vụ xuân đạt 12.522 ha, cây màu vụ mùa đạt 15.633 ha, tăng 3.738 ha so với năm 2012. Chương trình xây dựng và phát triển cánh đồng mẫu đạt kết quả tích cực. Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng gia trại, trang trại. Toàn tỉnh đã có 62 trang trại quy mô lớn, tăng 9 trang trại so với năm 2012. Sản xuất thủy sản đạt kết quả khá. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 14.861 ha, tăng 3,3%. Khai thác thủy sản ước đạt 54.100 tấn, tăng 9,2% so với năm 2012. Công tác quản lý đê điều và phòng chống lụt bão được tăng cường. Toàn tỉnh đã trồng được gần 1,4 triệu cây phân tán nội đồng và trên 90 ha rừng ngập mặn...

            Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong huy động sức mạnh của nhân dân để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay trong năm 2013. Tính đến tháng 11/2013, toàn tỉnh đã có 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, 121 xã đạt 11-18 tiêu chí, 140 xã đạt 6-10 tiêu chí.

            Sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi, tăng trưởng cao hơn năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,87% so với năm 2012. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hạn chế hàng tồn kho. Sản xuất trong các khu công nghiệp duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá. Đến nay dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh là 138 dự án, với vốn đầu tư 13.873 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB tăng trưởng khá. Các dự án trọng điểm, cấp bách được tập trung chỉ đạo đặc biệt là dự án nâng cấp hơn 30km đê biển xung yếu, trực diện với biển mặc dù có nhiều có khăn về vốn và thời tiết xong đã hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra, góp phần khép kín các tuyến đê xung yếu, trực diện với biển.

            Hoạt động tín dụng ngân hàng chuyển biến tích cực. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 33.570 tỷ đồng, tăng 12,4%; chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,6% tổng dư nợ, giảm 0,2% so với năm 2012

            Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, toàn tỉnh hiện có 50 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 353 triệu USD, chiếm 56,5% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp trong năm tuy gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước, song hiện nay toàn tỉnh có 3.774 doanh nghiệp, 394 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký là 23.962 tỷ đồng.

            Ngành Giáo dục - Đào tạo và khoa học công nghệ được giữ vững và phát triển. Trong năm học 2012 - 2013, Thái Bình là một trong 5 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao; số học sinh đỗ đại học, cao đẳng xếp thứ 2 toàn quốc.... Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân, thẩm định, giám định công nghệ và thông tin khoa học - công nghệ được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đề ra.

            Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực. Ngành Y tế đã tổ chức khám chữa bệnh và tổ chức điều trị Methadone cho người nghiện ma túy. Đã có 269 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố triển khai với 205.000 thẻ BHYT, đạt 16% tổng số thẻ BHYT trên toàn tỉnh. Điều trị Methadone cho 139 người nghiện ma túy tại Trung tâm YTDP Thành phố. Tỷ lệ tiêm chủng được duy trì đạt 99,99%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 15,2%; Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng được kiềm chế dưới 0,3% dân số; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,82%; mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,4‰ (vượt kế hoạch là 0,2‰ )...

            Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới, tu sửa 949 nhà ở cho người có công; tổ chức xây mới và tu sửa 470 mộ liệt sĩ, 12 nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ... Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Thủ tưởng phong tặng 272 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng 2.457 Bà mẹ trong tỉnh.

            Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư, từ đầu tháng 9, Bộ phận Một cửa liên thông của tỉnh đưa vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì nề nếp. Số lượt người đến khiếu nại, tố cáo giảm 21,6%; đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 11,3%. Trong năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 178 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 884 lượt đơn vị, phát hiện số tiền sai phạm trên 16,3 tỷ đồng... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh; tiếp tục triển khai phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và hệ thống thư điện tử của tỉnh đến cấp xã...

            Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực, được Chính phủ khen thưởng. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tội phạm được khống chế, một số loại tội phạm giảm. Công tác phòng, chống cháy nổ giảm đáng kể so với năm trước, không xảy ra các vụ cháy lớn, nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

q9Zmi

SY3NL1
8/7/2016 6:03:24 PM

R48aV

k9M51
8/8/2016 7:45:52 PM

m91sS1

jh15mX
8/11/2016 12:37:55 PM

BzU5uk

lrDHo
8/13/2016 9:18:59 AM

vhMiYX

GybVG7
1/5/2017 3:19:02 AM

OO5Zv

n9UItM
1/6/2017 5:33:52 PM

FZ9vbC

7Xdvp
1/7/2017 1:02:44 PM

bIPAZ

QKSeX
7/9/2017 3:51:16 PM
Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang