Lịch học

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CNKT THÁI BÌNH

  PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỊCH HỌC NỘI QUY - QUY CHẾ, MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHỐI 10

                                                    NĂM HỌC: 2015 – 2016

                                             (Áp dụng từ ngày 20/7 đến 31/7/2015)

 

Thứ/ngày

Tiết

10 A1

10 A2

10 A3

Ghi chú

Hai

(20/7/2015)

1

Thầy Du

Cô Phương

Cô Hạnh

Phòng công tác HSSV, GVCN cho học sinh viết bản cam kết

2

Cô Thơ

Thầy Du

Cô Hạnh

3

Cô Thơ

Cô Phương

Thầy Du

(22/7/2015)

1

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

Đồng phục học sinh: Mũ cối, áo tối mầu, đi giầy hoặc dép quai hậu

2

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

Sáu

(24/7/2015)

1

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

2

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

Hai

(27/7/2015)

1

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

2

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

(29/7/2015)

1

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

2

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

Sáu

(31/7/2015)

1

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

2

T. Quân, C. Thơ

T. Quân, C. Phương

T. Quân, C. Hạnh

 

Chú thích:  - Học nội quy, quy chế 03 tiết (từ 7h00 đến 10h00)

      - Môn Giáo dục quốc phòng học 2 tiết (từ 7h00 đến 9h00)

 

     BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Bùi Xuân Thiêm

Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
 
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
 
^ Về đầu trang