Tin tức

Kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 giữa Hội nông dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 giữa Hội nông dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
Năm 2013, thực hiện chương trình phối hợp số 19-CTPH/HND-SKH&CN giữa Hội Nông dân (HND) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (Sở KH&CN) ngày 07/8/2012 về việc “tăng cường phối hợp hành động trong các lĩnh vực ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2012 – 2020”, liên ngành đã chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt CTPH tới lãnh đạo, các cán bộ, hội viên HND, Phòng Công thương các huyện, thành phố trong tỉnh. Ngay từ đầu năm, HND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động về KH&CN và phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức chỉ đạo và thực hiện các hoạt động ở cơ sở.

Năm 2013, thực hiện chương trình phối hợp số 19-CTPH/HND-SKH&CN giữa Hội Nông dân (HND) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (Sở KH&CN) ngày 07/8/2012 về việc “tăng cường phối hợp hành động trong các lĩnh vực ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2012 – 2020”, liên ngành đã chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt CTPH tới lãnh đạo, các cán bộ, hội viên HND, Phòng Công thương các huyện, thành phố trong tỉnh. Ngay từ đầu năm, HND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động về KH&CN và phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức chỉ đạo và thực hiện các hoạt động ở cơ sở.

HND tỉnh đã chỉ đạo HND các huyện, thành phố phát động đăng ký các chỉ tiêu thi đua, tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực KH&CN như: Ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng các mô hình, điển hình trong việc áp dụng tiến bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng và phong phú việc áp dụng tiến bộ KHKT để cán bộ, hội viên nông dân thực hiện. Hàng quý, HND tỉnh phát hành trên 2000 cuốn tài liệu sinh hoạt tới cơ sở Hội và các chi hội nông dân; đã tổ chức được 457 buổi tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cho 45.595 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao KHKT vào sản xuất, thúc đẩy phong trào xây dựng cánh đồng mẫu, phát triển kinh tế trang trại, gia trại giúp hộ gia đình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao là nội dung quan trọng của CTPH. Trong năm đã tổ chức được 1.855 lớp tập huấn cho 130.069 lượt người dự. Trong đó HND tỉnh đã tổ chức được 38 lớp tập huấn về chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng đảm bảo an toàn sinh học và áp dụng VietGAHP cho 2.090 lượt hội viên, nông dân. Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Khoa học nông vận (TW Hội NDVN) tổ chức 03 lớp tập huấn về sử dụng và khai thác mạng Internet cho 240 lượt hội viên, nông dân là những chủ trang trại, gia trại, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi. Phối hợp với Công ty Supe PP & HC Lâm Thao tổ chức 52 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất lúa, cây trồng vụ đông và 16 mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK khép kín cho cây trồng. Ngoài ra các cấp HND trong tỉnh đã tổ chức được 301 lớp dạy nghề về may công nghiệp, mây tre đan, chăn nuôi, trồng trọt cho 2.830 hội viên nông dân.

HND tỉnh phối hợp với Quỹ phát triển KH&CN tỉnh thực hiện dự án “Vay vốn từ Quỹ phát triển KH&CN để xây dựng 03 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào chăn nuôi con đặc sản tại 3 xã: Kim Trung (Hưng Hà) nuôi rắn thương phẩm; Đông Minh (Tiền Hải) nuôi cá song thương phẩm và xã An Bình (Kiến Xương) với mô hình nuôi ba ba gai; nhìn chung qua việc thực hiện cho vay vốn, 15 hộ gia đình được vay 400 triệu đồng là nòng cốt trong việc phát triển chăn nuôi con đặc sản, đã tích cực áp dụng KHKT để chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, từ đó nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, tuyên truyền để nhân ra diện rộng các kỹ thuật chăn nuôi con đặc sản. Đến nay các mô hình phát triển tốt, nhân rộng được nhiều hộ chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. HND tỉnh đã thực hiện thành công 01 nhiệm vụ KH&CN cấp ngành năm 2013 về chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân trong tỉnh. Từ nhiệm vụ này đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 600 cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức về chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học và áp dụng VietGAHP.

Việc thực hiện đã đạt được hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, như: Công tác tuyên truyền ở một số cơ sở Hội chưa được sâu rộng nên hiệu quả phối hợp chưa cao; Công tác kiểm tra, sơ tổng kết ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; Nguồn kinh phí giao cho HND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN còn ít nên chưa đáp ứng được nhu cầu về tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình; nguồn vốn vay từ Quỹ Phát triển KH&CN để HND tỉnh xây dựng dự án còn hạn chế nên chưa thể hiện hết vai trò của HND các cấp trong việc xây dựng các mô hình điểm về áp dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất ở hộ gia đình hội viên, nông dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, HND phối hợp chặt chẽ với ngành KH&CN để tổ chức tốt một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực KH&CN; tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo và tạo điều kiện thực hiện các nội dung của CTPH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở trong việc phối hợp giữa hai ngành để chỉ đạo và tổ chức các hoạt động; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tích cực cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng có hiệu quả hơn để khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức HND trong phongtrào thi đua xây dựng nông thôn mới.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

YK30e

DwEgob
10/26/2015 7:51:05 PM

Gg87L

fohKyQ
8/9/2016 9:13:02 AM

PzYxUB

BgcMH0
8/13/2016 9:18:36 AM

WC6Xu

igwqcx
12/30/2016 6:55:32 PM

rCodX

MjsOo
1/3/2017 8:46:14 PM

Wwsov

RoRU6j
1/6/2017 5:33:23 PM

vmJk6h

QzHZB
1/7/2017 1:02:02 PM

r0n24

p5ECye
1/8/2017 8:50:16 AM

oOQlyp

jYMFRL
1/9/2017 10:21:15 AM

zvrRH7

9C1ARO
5/21/2017 6:09:18 AM

9dIih

SrtJT
7/7/2017 9:08:43 AM

e7cdDt

D540b
7/8/2017 8:39:45 AM
Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
Thiết kế website     
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang