Kết quả học tập hệ Cao đẳng
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỖ TỐT NGHIỆP NGHỀ
NGHỀ: ĐiỆN CÔNG NGHIỆP - KẾ TOÁN DN NĂM HỌC 2014 - 2015
                         
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Hạnh kiểm cả khóa Điểm TBC học tập Điểm thi môn chính trị Điểm thi lý chuyết CM Điểm thi thực hành Điểm TBC tốt nghiệp Xếp hạng tốt nghiệp Ghi chú
1 Đinh Thị Vân Anh 17.3.1993 Thái Bình Tốt 7.2 9.0 8.0 8.0 7.6 Khá Kế toán DN
2 Bùi Thị Dung 12.11.1979 Thái Bình Tốt 8.1 9.0 8.5 8.5 8.3 Giỏi nt
3 Trần Thuỳ Dung 30.10.1990 Thái Bình Tốt 7.1 9.0 8.0 8.0 7.6 Khá nt
4 Nguyễn Thị 06.3.1988 Thái Bình Tốt 7.2 8.0 8.0 8.0 7.6 Khá nt
5 Nguyễn Thị Thu Hằng 04.9.1975 Thái Bình Tốt 7.4 8.0 8.0 8.0 7.7 Khá nt
6 Nguyễn Thị Hương 06.02.1993 Thái Bình Tốt 7.1 8.0 8.0 8.0 7.6 Khá nt
7 Nguyễn Thị Kim 26.6.1983
Thái Bình
Tốt 8.2 9.0 8.0 8.5 8.3 Giỏi nt
8 Nguyễn Trung Kiên 15.3.1990 Thái Bình Tốt 7.9 9.0 8.0 8.5 8.1 Giỏi nt
9 Lại Thị Thuỳ Liên 22.9.1994 Thái Bình Tốt 7.2 9.0 8.0 8.0 7.6 Khá nt
10 Nguyễn Thùy Linh 01.6.1992 Thái Bình Tốt 6.6 8.0 8.0 7.5 7.1 Khá nt
11 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 30.5.1994 Thái Bình Tốt 7.1 9.0 8.0 8.0 7.6 Khá nt
12 Nguyễn Thị Phương 19.7.1974 Thái Bình Tốt 6.9 8.0 8.0 7.5 7.3 Khá nt
13 Nguyễn Thị Thuỷ 25.02.1994 Thái Bình Tốt 7.8 8.0 8.0 8.5 8.1 Giỏi nt
14 Vũ Đức Trung 08.6.1984 Thanh Hóa Tốt 7.5 8.0 8.0 8.0 7.8 Khá nt
15 Nguyễn Hải Âu 09.4.1992 Thái Bình Tốt 6.6 8.0 7.5 7.0 6.9 TBK Điện CN
16 Nguyễn Văn Chương 10.7.1994 Thái Bình Tốt 7.4 8.0 7.5 9.0 8.0 Giỏi nt
17 Lại Khắc Điệp 19.9.1994 Thái Bình Tốt 6.8 8.0 8.0 7.0 7.1 Khá nt
18 Trần Minh Đức 04.10.1994 Thái Bình Tốt 7.4 8.0 7.5 8.5 7.8 Khá nt
19 Trần Kim Đức 14.8.1994 Thái Bình Tốt 7.7 8.0 7.5 9.0 8.1 Giỏi nt
20 Đặng Công Hoàng 19.5.1993 Thái Bình Tốt 7.0 8.0 8.5 7.0 7.3 Khá nt
21 Bùi Đăng Hùng 10.11.1994 Thái Bình Tốt 6.9 8.0 9.0 8.5 7.8 Khá nt
22 Vũ Thành Hưng 08.9.1991 Đắc Lắc Tốt 7.8 8.0 7.5 8.5 8.0 Giỏi nt
23 Lại Quang Mạnh 01.9.1983 Thái Bình Tốt 8.1 7.0 6.5 9.0 8.1 Giỏi nt
24 Bùi Đình Mạnh 22.12.1988 Thái Bình Tốt 7.5 8.0 7.0 8.0 7.6 Khá nt
25 Vũ Xuân Phong 29.8.1992 Thái Bình Tốt 7.7 8.0 7.5 8.5 7.9 Khá nt
26 Nguyễn Văn Phương 18.8.1982 Thái Bình Tốt 7.5 8.0 7.5 8.0 7.7 Khá nt
27 Phạm Văn Sỹ 16.5.1994 Thái Bình Tốt 7.0 8.0 8.5 7.0 7.3 Khá nt
28 Nguyễn Văn Tài 29.4.1994 Thái Bình Tốt 6.9 8.0 8.0 7.0 7.1 Khá nt
29 Trương Đức Thành 25.8.1991 Thái Bình Tốt 7.5 8.0 7.5 8.5 7.8 Khá nt
30 Vũ Thị Trang 30.10.1986 Thái Bình Tốt 7.0 9.0 8.0 8.5 7.7 Khá nt
31 Hồ Xuân Trường 20.11.1993 Thái Bình Tốt 7.5 8.0 9.0 9.0 8.3 Giỏi nt
32 Vũ Văn Tuấn 28.2.1994 Thái Bình Tốt 7.7 8.0 8.0 8.5 8.0 Giỏi nt
33 Nguyễn Đình Tuấn 07.10.1993 Thái Bình Tốt 7.2 8.0 7.5 8.5 7.7 Khá nt
34 Bùi Công Tùng 21.6.1988 Thái Bình Tốt 7.8 8.0 8.0 9.0 8.2 Giỏi nt
35 Nguyễn Duy Vân 01.3.1994 Thái Bình Tốt 6.6 7.0 8.0 7.0 7.0 Khá nt
                         
PHÓ CHỦ TỊCH HĐ THI TỐT NGHIỆP   THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
Phó Hiệu trưởng                  
Dương Đình Nông   Nguyễn Thị Việt Hương
Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang