Tin tức

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)
Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

    Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

            Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Đồng chí Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt nội dung các nghị quyết và kết luận.

            Buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Văn Phúc giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó tập trung nhấn mạnh về thực trạng giáo dục đào tạo, những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

            Các đại biểu cũng nghe nội dung các kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc “Hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”; Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”, trong đó nhấn mạnh 7 mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội 2014 - 2015, các mục tiêu cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014, 2015 và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

            Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy triển khai nội dung cơ bản về vấn đề an ninh, đối ngoại; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số vấn đề cần lưu ý. Đồng chí Bùi Đình Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

            Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành, đoàn thể căn cứ chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8; chỉ đạo cấp dưới quán triệt, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nội dung nghị quyết và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
Thiết kế website  
 
 
 
^ Về đầu trang