Báo cáo thành tích
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI
           
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG.
1. Đặc điểm, tình hình:
* Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
* Địa điểm: Xã Đông Hoà - Thành phố Thái Bình
* Quá trình thành lập:
- Tháng 10/1979 trường được thành lập theo quyết Thái Bình; trụ sở tại xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Tháng 6/2007 theo quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Thái Bình, trường được nâng cấp thành trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, trụ sở tại xóm 8 – xã Đông Hoà - Thành phố Thái Bình
* Tổ chức bộ máy hiện nay
- Ban giám hiệu: gồm Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng
- Các phòng chuyên môn :
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học
                        Phòng Tổ chức Hành chính
                        Phòng Kế hoạch Tài vụ Tuyển sinh.
Phòng Quản lý Học sinh Sinh viên
- Các khoa chuyên môn:
                        Khoa Văn hoá
                        Khoa Cơ khí
                        Khoa Điện - Điện tử – Tin học
                        Khoa May – Thiết kế thời trang
                        Khoa Mộc – Mộc mỹ nghệ
 
* Tổng số cán bộ, giáo viên là 52 người (19 nam , 33 nữ) trong đó có 36 biên chế, 16 hợp đồng.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
                        Trình độ Đại học           = 24 người
                        Trình độ Cao đẳng        = 21 người      
                        Trình độ khác                 =    7 người
* Tổ chức Đảng, đoàn thể:
Trường có 1 Chi bộ Đảng với 18 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Bình.
Ngoài ra còn tổ chức Công đoàn, hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, hội Khuyến học hoạt động xung quanh cấp uỷ, Ban Giám hiệu.
* Cơ sở vật chất:
Với diện tích gần 10.000m2 trường có 45 phòng học lý thuyết và xưởng hành, trang bị máy móc hiện đại đủ cho học sinh học đến đâu thực hành đến đó, một thư viện gần 3000 đầu sách, nhà hiệu bộ nhà làm việc của cán bộ giáo viên các khoa.
2. Chức năng nhiệm vụ được giao
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình là đơn vị trực thuộc Sở lao động thương binh xã hội Thái Bình với nhiệm vụ UBND tỉnh giao:
- Dạy văn hoá văn hoá, văn hoá chuyên biệt đến bậc THPT
- Đào tạo hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề cho người khuyết tật và lao động xã hội.
- Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và các đối tượng lao động xã hội.
- Liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dạy chữ dạy nghề cho người khuyết tật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở lao động – Thương binh và xã hội giao.
* Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao:
Thuận lợi:
- Có sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở lao động TB&XH cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành chức năng.
            - Có sự chỉ đạo thống nhất của Cấp uỷ, Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng, tạo điều kiện quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần giúp giáo viên cùng phấn khởi yên tâm công tác.
            - Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh … )
            - Tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên công nhân viên trong toàn trường, đội ngũ giáo ổn định về chất lượng, tăng dần về số lượng, quen với môi trường, quen với đối tượng , nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
- Được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về trật tự, an ninh.
Khó khăn:
            - Cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu thực tế (do việc di chuyển địa điểm đến cơ sở mới), chỗ ăn, nghỉ của học sinh còn chật chội.
            - Đội ngũ giáo viên còn thiếu ở một số bộ môn như: văn hoá cơ bản, cơ khí, giáo dục thể chất …, chuyên môn còn nhiều hạn chế.
            - Là trường đặc thù vừa dạy chữ, vừa dạy nghề nên nhiệm vụ của trường vô cùng nặng nề, cộng với việc di chuyển địa điểm phần nào cũng ảnh hưởng đến điều kiện đi lại, sinh hoạt của cán bộ giáo viên.
            - Đối tượng học sinh phần lớn là tàn tật, nhận thức không đồng đều nên ảnh hưởng không ít đến chất lượng đào tạo.
 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA (5 năm )
1. Kết quả thành tích đã đạt được trong hoạt động chuyên môn và biện pháp tổ chức thực hiện, nguyên nhân đạt được thành tích
a. Tuyển sinh:
Để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học thì công tác tuyển sinh được đặt lên hàng đầu. Trong 5 năm qua trường liên tục hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh tỉnh giao - năm sau cao hơn năm trước, có nhiều năm tuyển sinh vượt chỉ tiêu, cụ thể:
Năm 2004: Chỉ tiêu tỉnh giao 140, tuyển được 150 học sinh (vượt chỉ tiêu 7.1%)
Năm 2005: Chỉ tiêu tỉnh giao 190; tuyển được 237 học sinh (vượt chỉ tiêu 24.7%)
Năm 2006: Chỉ tiêu tỉnh giao 260; tuyển được 281 học sinh (vượt chỉ tiêu 8%)
Năm 2007: Chỉ tiêu tỉnh giao 260; tuyển được 288 học sinh (vượt chỉ tiêu 10.8%)
Năm 2008: Chỉ tiêu tỉnh giao 310; tuyển được 330 học sinh (vượt chỉ tiêu 6.5%)
* Có được những thành tích trên là do trường đã trú trọng và liên tục đổi mới công tác tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh kết hợp nhiều hình thức, kết hợp các tổ chức cá nhân trong toàn trường đều tham gia:
- Đề ra kế hoạch tuyển sinh ngay sau khi nhận được thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức hội nghị tuyển sinh để thông báo kế hoạch tuyển sinh tới toàn thể cán bộ giáo viên toàn đơn vị; đồng thời qua đó để cán bộ giáo viên đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện và trao đổi kinh nghiệm tuyển sinh.
- Thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh các huyện, xã.
- Cử cán bộ giáo viên xuống các trường phổ thông, xuống từng gia đình đối tượng để tuyên truyền tuyển sinh, phổ biến chế độ chính sách của Nhà nước với học sinh khi đến trường học; đồng thời cử ra Ban tuyển sinh thường trực tại trường với nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh cho các đối tượng có nhu cầu đến học…
b. Chương trình đào tạo
Chương trình chuẩn của trường được xây dựng dựa trên chương trình khung, có sự thống nhất của Ban giám hiệu – Phòng đào tạo – Giáo viên, bước đầu xác định được chuẩn kiến thức cơ bản cho học sinh học nghề và học văn hoá.
Từ tháng 6/2007 trường thực hiện chương trình đào tạo hệ Trung cấp dựa trên chương trình khung do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động TBXH ban hành, có sự kết hợp với đặc điểm riêng của trường.
c. Quy mô, loại hình và chất lượng đào tạo
- Quy mô, loại hình đào tạo:
Sau 30 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo được 29 khoá học nghề may, 26 khoá học nghề mộc, 15 khoá học nghề điện - điện tử, 6 khoá học nghề cơ khí, 6 khoá tin học.
Quy mô ngành nghề đào tạo của trường liên tục được mở rộng, đa dạng hoá.
Nhà trường tích cực liên kết với các trường, cơ sở dạy nghề (Trung tâm dạy nghề quân đoàn 1, Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, Đại học xây dựng, Đại học Thái Nguyên…) để mở các hệ công nhân kỹ thuật, vừa học vừa làm…
Từ năm học 2008 - 2009 trường mở thêm hệ Bổ túc THPT, liên kết với trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đào tạo hệ cao đẳng nghề (điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, cơ khí) nhằm tạo thêm cơ hội và đáp ứng nhu cầu học tập các em học sinh khuyết tật, gia đình khó khăn, diện chính sách …
            - Chất lượng đào tạo
Mặc dù là trường đặc thù, đối tượng học sinh đa dạng nhưng số học sinh ra trường xếp loại khá, giỏi hàng năm chiếm tới gần 60%, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội. Các em học sinh tốt nghiệp ra trường có tay nghề vững vàng và hầu hết đều có việc làm ổn định, một số ngành nghề đào tạo học sinh chưa ra trường nhưng đã có công ty, xí nghiệp đến xin lao động như nghề mộc, nghề cơ khí. 100% học sinh được lên lớp, trong đó số học sinh khá giỏi hàng năm đạt từ 50- 60%
* Có được những thành tích trên là do:
- Cấp Uỷ, Ban giám hiệu xác định rõ “muốn có trò giỏi, đào tạo có chất lượng phải có môi trường sư phạm lành mạnh, ổn định và đội ngũ thầy cô giỏi”- Xác định được công tác đào tạo là vấn đề quan trọng bậc nhất tạo nên tầm vóc và vị trí của một trường trung cấp nghề nên Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã tập trung toàn bộ sức lực và tâm huyết cho công tác này, xây dựng hệ thống chương trình, đề cương bài giảng, giáo trình đúng theo yêu cầu của nhà trường và của ngành; đổi mới phương pháp đào tạo
- Thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tích cực liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng, Đại học để chất lượng, uy tín của trường ngày một nâng cao.
- Đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ: tuyển dụng giáo viên tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên môn vững vàng về giảng dạy.
- Công tác bồi dưõng nâng cao trình độ của giáo viên được đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp. Ban giám hiệu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên chưa đủ chuẩn đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn; tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi học tập kinh nghiệm ở một số trường bạn; hàng năm tổ chức các đợt thao giảng, hội giảng để rút ra kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, giúp cho người học vừa nắm vững lý thuyết, vừa thành thạo thực hành, tạo điều kiện cho học sinh thực hành nâng cao hiệu suất học tập, nắm bắt được khoa học tiên tiến, có tay nghề vững vàng sau khi ra trường.
2. Một số công tác khác:
- Xây dựng cơ sở vật chất là một trong những hoạt động quan trọng trong sự phát triển của trường. Hàng năm trường đều tận dụng các nguồn kinh phí như kinh phí thường xuyên, kinh phí dự án, chương trình mục tiêu, viện trợ.. vào xây dựng mới phòng học, mua sắm các thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy, học tập: Năm 2006 hoàn thành xây dựng mới dãy nhà học đường 24 phòng học cho học sinh, năm 2008 xây dựng thêm dãy nhà 3 tầng 12 phòng học (do tổ chức từ thiện gia đình Al&Peggy DeMatteis tài trợ). Hàng năm trường đều trích một phần kinh phí thường xuyên, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu mua sắm bàn ghế và các trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy với tổng giá trị hàng tỉ đồng: hệ thống máy vi tính, máy chiếu, mô hình các thiết bị điện, trạm thực hành, động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, bộ thực hành vi điều khiển, bàn thực hành lắp điện công nghiệp, bộ thực hành PLC, máy hàn TIG, MIG, máy hàn hơi, máy cắt Plasma, máy nén khí, máy cắt bào đa năng, máy cưa, máy mài, máy tiện, máy khâu công nghiệp, máy vắt sổ…
-Việc quản lý học sinh, sinh viên xây dựng kỷ cương, nền nếp sư phạm được phối kết hợp giữa các tổ chức chính trị trong nhà trường, bằng việc theo dõi đánh giá thi đua xếp loại hàng tuần giữa các lớp, các ban chuyên môn do đó tạo ra môi trường sư phạm lành mạnh, tinh thần thi đua trong học tập của học sinh, an ninh trật tự được ổn định
 - Việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, công nhân viên được nhà trường thực sự quan tâm bằng nhiều biện pháp. Nhưng biện pháp hữu hiệu nhất là tập thể cán bộ, công nhân viên cùng làm đời sống nên trong năm ngoài lương ra nhà trường còn cấp cho mỗi người hơn 1 triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng đã góp phần cải thiện đời sống cán bộ giáo viên, công nhân viên ngày càng tốt hơn. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho cán bộ giáo viên, công nhân viên đi tham quan, nghỉ mát thăm danh lam thắng cảnh ở nhiều nơi trên đất nước như: Vịnh Hạ Long, chùa Hương, Yên Tử…Chính nhờ sự quan tâm đó hầu hết anh chị em cán bộ giáo viên, công nhân viên đều phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ ngày một tốt hơn và gắn bó với trường hơn.
            - Việc chấp hành chính sách, pháp luật: Tinh thần đoàn kết nội bộ của nhà trường rất tốt, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Qui chế dân chủ, qui chế học đường được thực hiện đầy đủ, nếp sống văn hoá được duy trì, 100% gia đình cán bộ giáo viên đều đạt gia đình văn hoá, không có ai vi phạm quy định 2080 của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hoá đối với trường học. 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên đều chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước:
            + Chi bộ Đảng được công nhận chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh
            + Công đoàn được công nhận là công đoàn vững mạnh
            + Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoài việc thực hiện những giải pháp cụ thể nêu trên, có được những thành tích đáng kể trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh là do:
- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cấp, các ngành.
- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở chủ quản và các ngành chức năng.
- Cấp uỷ phối hợp với ban giám hiệu thống nhất cao trong chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ.
Quá trình hoạt động và trưởng thành của trường luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước trong suốt ba thập kỷ qua. Để có đội ngũ lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng như hôm nay là quá trình phấn đấu, đóng góp mồ hôi công sức và trí tuệ của đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh của nhà trường.
3. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
          * Công tác tuyển sinh: Phấn đấu tuyển vượt chỉ tiêu tỉnh giao 10 – 20%, tiếp tục duy trì và mở rộng việc tuyển sinh các lớp Cao đẳng (hệ liên kết), trung cấp và văn hoá (bổ túc THPT, văn hoá chuyên biệt)
* Chất lượng dạy và học:
- Hưởng ứng thật tốt phong trào nói không với tiêu cực, nói không với bệnh thành tích, chấm dứt tình trạng “ngồi nhầm lớp”.
- Phấn đấu 100% học sinh xếp loại đạo đức tốt, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội. Tạo mọi điều kiện giúp học sinh khi ra trường có nghề nghiệp ổn định.
- Là trường đặc thù nên nâng cao tinh thần “ kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”, coi học sinh như con em ruột thịt của mình.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là kỹ năng thực hành để học sinh ra trường có tay nghề cao, tự nuôi sống bản thân bằng nghề đã học.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm các trường bạn. Phấn đấu cho cán bộ giáo viên đi học tập kinh nghiệm ít nhất 2 lần/năm; tăng cường đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu đào tạo hiện tại của nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác liên doanh liên kết, tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các trường bạn trong và ngoài tỉnh; phát triển mạnh mẽ các hình thức dạy bán tập trung, dạy ở cộng đồng, dạy ở cao đẳng và tiến dần tới dạy ở trình độ đại học
* Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.
- Xây dựng mới dãy nhà ký túc xá cho học sinh nội trú, phấn đấu có đủ chỗ ăn chỗ ở cho học sinh diện chính sách; xây dựng nhà làm việc cho cán bộ giáo viên và một số công trình phụ trợ khác.
- Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập
- Xây dựng thư viện với trên một nghìn đầu sách kết hợp nối mạng intenet.
* Hoạt động khác:
- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần và nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên.
            - Duy trì triển khai nghị quyết mỗi tháng một lần.
            - Tạo thêm việc làm, phấn đấu cho cán bộ giáo viên có thêm thu nhập ngoài lương từ quỹ thưởng.
- Khuyến khích các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, chi hội hoạt động trên cơ sở phục vụ chuyên môn; xây dựng tình cảm tương thân tương ái cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái khoẻ mạnh, học giỏi chăm ngoan; trú trọng đến các gia đình, không để trong trường có gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn.
- Phối kết hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan an ninh giữ gìn thật tốt công tác an ninh trật tự.
 III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:
- Năm 2004 Trường được Bộ lao động- TBXH tặng bằng khen tại quyết định số 95/QĐ-LĐTBXH, ngày 28 tháng 1 năm 2005
- Năm 2006 Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen tại quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2007.
- Năm 2007 là năm đầu tiên trường thực hiện nhiệm vụ của một trường trung cấp nghề, tuy còn khó khăn nhưng với nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các mặt công tác đơn vị đều tiến bộ rõ nét. Trường có 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 37 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 2 phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 5 tổ chuyên môn đạt lao động giỏi.
- Năm 2008 trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua tại quyết định số 151/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 2 năm 2009.
Trường được Sở Lao động TB & XH đánh giá là đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu ngành. Có 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 11 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ngành, 39 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 2 phòng chức năng đạt tập thể lao động xuất sắc, các tổ chuyên môn đều đạt lao động giỏi.
Với những thành tích trên, nhà trường đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai.
 
Trang:
   1    2    3    4